Grafika wwi 19.0919 września 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: "Wycena Własności Intelektualnej/Projektów B+R/Nowych Technologii". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 września br. Osoby, które zgłoszą się do 8 września obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie prof. nadzw. dr hab. Dariusz Trzmielak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (od 10 lat), samodzielny pracownik naukowy w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ,  Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. Pan Dariusz posiada szerokie doświadczenie trenerskie (ponad 15-letnie) w prowadzeniu szkoleń dla różnorodnych odbiorców.

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

do newsaPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Grupa INVESTIN jako instytucja otoczenia biznesu (IOB) akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do współpracy w ramach pozyskania niezbędnych środków oraz realizacji usług proinnowacyjnych.

Poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na zdobycie nawet 500 000 PLN na usługi proinnowacyjne wspierające wdrożenie w organizacji innowacji produktowych i procesowych o charakterze technologicznym. Usługa musi być świadczona przez instytucje otoczenia biznesu posiadające akredytację Ministerstwa Rozwoju. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Termin, do którego można składać wnioski: 28.02.2018 r.

Wysokość dofinansowania:

 • w przypadku pomocy de minimis – 70% dofinansowania,
 • wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 000-500 000 PLN.

Kto może składać wnioski? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 • uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji; 
 • przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji; 
 • identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji oraz ich modyfikacja i optymalizacja;
 • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 • pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 • doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 • analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
 • doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji; 
 • doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
 • monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji;
 • analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 • doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badanie stanu techniki i czystości patentowej; 
 • opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji; 
 • doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
 • pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej. 

W ramach Grupy INVESTIN wspieramy rozwój biznesowy przedsiębiorstw poprzez pozyskiwanie finansowania oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Specjalizujemy się w profesjonalnych analizach biznesowych, tworzeniu strategii, komercjalizacji i rozwoju innowacji, modeli biznesowych i wycen. Dysponujemy szeregiem narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać innowacją oraz skutecznie ją wdrażać. 

Grupa INVESTIN dysponuje szerokim zespołem ekspertów oraz analityków działających w obszarze rozwoju strategii przedsiębiorstwa i pozyskiwania dotacji. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i opracowaniu niezbędnej dokumentacji warunkującej otrzymanie dotacji. Ponadto ze względu na wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w ramach świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorstw oferujemy późniejszą realizację projektu (jako oficjalny Wykonawca projektu).

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Dział Rozwoju Biznesu

 tel.: +48 795 139 177

Michał Jankowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zuzanna Kot, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BC aktW dniach 3-5 lipca odbyła się szkoła letnia dla 23 studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, chcących rozwijać swoje projekty na biznes. Wśród praktycznych zajęć, w których mieli okazję uczestniczyć studenci, były m.in. warsztaty z modelowania biznesowego, które zorganizowała i przeprowadziła Grupa INVESTIN.


Uczestnicy BraveCamp mieli okazję nie tylko zdobyć grant na realizację pomysłu naukowego ale przede wszystkim wziąć udział w 40 godzinach praktycznych zajęć dotyczących modelowania biznesowego, marketingu i sprzedaży, budżetowania oraz przywództwa i zarzadzania zespołem. Grupa INVESTIN miała przyjemność zorganizować warsztat dotyczący modelowania biznesowego, który poprowadził Hubert Dyba. Celem 8-godzinnego szkolenia było zapoznanie studentów ze sprawdzonymi metodami pracy nad własnym projektem: Business Model Canvas/Lean Startup/Customer Development oraz zainspirowanie uczestników do realizacji pomysłów biznesowych, społecznych, czy naukowych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Zajęcia miały formę interaktywnych warsztatów wykorzystujących nowoczesne metody nauczania.


Zachęcamy do zapoznania się referencjami udzielonymi Grupie INVESTIN przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.


Więcej informacji o BraveCamp: tutaj

18 lipca 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: "Transfer Technologii i Własność Intelektualna - aspekty podatkowe". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 lipca br. Osoby, które zgłoszą się do 7 lipca obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedstawicieli spółek celowych uczelni i instytutów naukowych, którzy będą mieli okazję zapoznać się z  podatkowymi kwestiami dotyczącymi jednej z podstawowych form wykorzystywania tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej oraz transferu technologii. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Łukasz Czernicki, IP Counsel w Crido Taxand, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu z zakresu praw własności intelektualnej (IPR) związanych z ich ochroną, komercjalizacją, zarządzaniem i optymalizacją. Brał udział w licznych projektach związanych zarządzaniem prawami IPR, w tym optymalizacji procesów i struktur organizacyjnych. Jako rzecznik patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym, UP RP, OHIM, WIPO i BOIP. 

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

money 453771 960 720W związku z otwarciem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru dla projektów mających na celu wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw (MŚP) w Województwie Mazowieckim, Grupa INVESTIN zaprasza do nawiązania współpracy w ramach pooddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły i potrwa do wyczerpania środków.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

 • usługi dotyczące opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
 • usługi związane z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalające na określenie kierunków dalszego rozwoju;
 • usługi związane z transferem technologii; 
 • usługi związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujące dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
 • usługi specjalistyczne związane z planowanym wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub rozwiązań procesowych, a także rozszerzenia działalności o nowe rynki, takie jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania: do 80%
Wartość dofinansowania: 10 000 – 110 000 PLN

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach Grupy INVESTIN wspieramy rozwój biznesowy przedsiębiorstw poprzez pozyskiwanie finansowania oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Specjalizujemy się w profesjonalnych analizach biznesowych, tworzeniu strategii, modeli biznesowych i wycen. Dysponujemy szeregiem narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać innowacją oraz skutecznie ją wdrażać.

Grupa INVESTIN dysponuje szerokim zespołem ekspertów oraz analityków działających w obszarze rozwoju strategii przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania dotacji. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i opracowaniu niezbędnej dokumentacji warunkującej powodzenie otrzymania dotacji. Ponadto ze względu na wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w ramach świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorstw oferujemy późniejszą realizację projektu. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB.

INVESTIN jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) oficjalnie akredytowaną przez Ministerstwo Rozwoju jako Centrum Innowacji.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy:
Michał Jankowski, Zuzanna Kot
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 795-139-177

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy