Grafika 3 dni 07 2018

24, 25 i 31 lipca 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się 3-dniowe szkolenie z zarządzania innowacyjnymi projektami, prezentowania pomysłów przed inwestorem oraz aspektów podatkowych w procesie komercjalizacji. Szkolenie realizowane jest w ramach AKADEMII KOMERCJALIZACJI®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 lipca 2018 r. Osoby, które zgłoszą się do 15 lipca obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców. Trenerami prowadzącymi szkolenie będą eksperci i praktycy z doświadczeniem w obszarze zarządzania innowacyjnymi projektami, relacji inwestorskich oraz aspektów podatkowych:

Tomasz Leśniowski - Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg metodyki PCM (Project Cycle Management). Od 2009 r. jest Licencjonowanym Trenerem Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. D i C oraz Certyfikat Prince2Foundation (P2F).

Dagmara Strzębicka - Menedżer inwestycyjny EdTech Hub Ventures. Od lat współpracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Jako trenerka i mentorka w programach akceleracyjnych i konkursach startupowych pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia projektu.

Łukasz Czernicki - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu z zakresu praw własności intelektualnej (IPR) związanych z ich ochroną, opodatkowaniem i wyceną. Brał udział w licznych projektach związanych zarządzaniem prawami IPR, w tym optymalizacji procesów i struktur organizacyjnych. Jako rzecznik patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym, UP RP, OHIM, WIPO i BOIP.

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na udział w szkoleniu w związku z jego rejestracją w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

Znak DOBRY POMYSL pion RGBPolski Fundusz Rozwoju, Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Fundacja Zaawansowanych Technologii oraz INVESTIN sp. z o.o., wchodzące w skład Konsorcjum realizującego Pilotaż Programu Dobry Pomysł, poszukują kandydatów na ekspertów branżowych z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji do oceny zgłoszonych pomysłów.

Program Dobry Pomysł przeznaczony jest dla osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, ale potrzebują profesjonalnego wsparcia w ich dalszym rozwoju. Nabór ekspertów oceniających zgłoszone pomysły prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wybrani eksperci będą świadczyli usługi w zakresie: 

1.    Oceny merytorycznej pomysłów zgłaszanych przez indywidualnych innowatorów w ramach Programu Dobry Pomysł

2.    Przygotowania pisemnego uzasadnienia przeprowadzonej oceny

3.    Rozpatrzenia ewentualnych odwołań od wyników oceny merytoryczne

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla kandydatów na ekspertów oraz procedury naboru znajdują się w Zasadach naboru kandydatów na ekspertów branżowych w ramach Programu Dobry Pomysł.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem maila „Nabór kandydatów na ekspertów”.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:
1.    Zasady naboru kandydatów na ekspertów branżowych w ramach Pilotażu Programu Dobry Pomysł.
2.    Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów branżowych(…)

PFR 1711 05 INFOGRAFIKA 6 small

Znak DOBRY POMYSL pion RGBJuż 35 pomysłów zostało zakwalifikowanych przez ekspertów do finału programu Dobry Pomysł. 23 pomysłodawców podpisało umowy na świadczenie usług wsparcia, które są główną nagrodą w programie.

Pilotażowy program Dobry Pomysł został uruchomiony 18 października 2017 roku przez konsorcjum w składzie: Polski Fundusz Rozwoju S.A., Fundacja Zaawansowanych Technologii, Fundacja Centrum Innowacji FIRE oraz INVESTIN sp. z o.o. Program jest skierowany do osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, ale potrzebują profesjonalnego wsparcia w ich dalszym rozwoju. Program cieszy się dużą popularnością – na platformie www.dobrypomysl.pfr.pl zarejestrowano w ciągu sześciu miesięcy od uruchomienia inicjatywy ponad 600 pomysłów.

Podczas 4-etapowej oceny zgłoszonych projektów, eksperci branżowi i analitycy biznesowi wybierają pomysły o największym potencjale i szansach na wdrożenie na rynek. Następnie, ci sami eksperci wraz z koordynatorami, którzy prowadzili pomysły przez wszystkie etapy, dopasowują najlepsze usługi wsparcia. Każdy finałowy pomysł otrzyma kompleksowy dokument analityczny w formie biznesplanu oraz jedną lub dwie dodatkowe usługi – w zależności od rekomendacji. Wybór dokonywany jest spośród następujących opcji:

  • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • przygotowanie oferty w celu pozyskania inwestora (pitch deck oraz mentoring);
  • przygotowania rekomendacji i dokumentacji do ubiegania się o dofinansowanie w ramach instrumentów oferowanych przez PFR, PARP, ARP, NCBiR, BGK i inne instytucje.

Sylwetki laureatów programu Dobry Pomysł można znaleźć na stronie www.dobrypomysl.pfr.pl wraz z tytułami i krótkimi opisami ich pomysłów. Wśród nich są m.in.:

  • Tadeusz Pycior – Czysta technologia spalania materiałów opałowych stałych;
  • Łukasz i Karolina Nowak – Akustyczny system do stymulacji rozwoju i monitoringu stanu płodu;
  • Andrzej Wręczycki – Urządzenie do kinetyczno-dyfuzyjnego dopalania spalin w kotłach retortowych;
  • Tomasz Wiórkowski – System automatycznego limitowania szybkości pojazdów silnikowych;
  • Paweł Galach, Przemysław Tyszko – Serwis usług prawnych.

Usługi dla wybranych pomysłodawców będą realizowane w kolejnych miesiącach, najpóźniej do końca sierpnia.

Warto również przypomnieć, że nabór do programu Dobry Pomysł nadal trwa i każda osoba fizyczna, która wymyśliła innowacyjne rozwiązanie, wpisujące się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, może zgłosić je poprzez stronę www.dobrypomysl.pfr.pl.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju

Na zdjęciu poniżej: Laureaci programu Dobry Pomysł oraz zespół konsorcjum realizującego program: Polski Fundusz Rozwoju S.A., Fundacja Zaawansowanych Technologii, Fundacja Centrum Innowacji FIRE oraz INVESTIN  sp. z o.o.

Dobry Pomysl Pomyslodawcy laureaci4

SellofExcelenceEuropeanCommisionDo 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of excellence mogą starać się o wsparcie do 210 tys. zł na przygotowanie innowacyjnego projektu do wdrożenia w wymiarze europejskim.

W ramach obecnej – drugiej edycji grantów Seal of Excellence polskie firmy posiadające ten certyfikat mogą starać się o wsparcie na m.in: szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, itd. 

Łączna pula grantów wynosi 3,78 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziała różnego rodzaju ułatwienia dla wnioskodawców np.: jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości.

Certyfikat „Seal of Excellence” (tzw. pieczęć doskonałości) jest znakiem jakości przyznawanym innowacyjnym projektom, które zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania. Jednym z innowacyjnych przedsiębiorców, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie jest spółka Moniot CR – spółka portfelowa Grupy INVESTIN.

26.04.2018 AK26 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: "Finansowanie innowacji". Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Komercjalizacji®, kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25 kwietnia 2018 r. Osoby, które zgłoszą się do 20 kwietnia obowiązuje cena promocyjna.

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów CTT, pomysłodawców.

Cele i korzyści dla uczestników:

1. Zweryfikowanie własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem, mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.
2. Zdobycie umiejętności identyfikowania innowacyjnych projektów mogących uzyskać dotacje unijne.
3. Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie i biznes plan oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
4. Zdobycie wiedzy o możliwościach uzyskania dotacji unijnych na wybrane przedsięwzięcia/projekty B+R.
5. Pozyskanie orientacji na temat źródłach prywatnych i komercyjnych finansowania innowacji.

Trenerami prowadzącymi szkolenie będą eksperci i praktycy z doświadczeniem w obszarze pozyskiwania finansowania na rozwój innowacyjnych projektów:

Anna Lewandowska - Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z Programów Operacyjnych Krajowych, Regionalnych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz funduszy unijnych.

Dorota Bienias - Posiada  ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy i  przygotowywaniu, realizacji, monitoringu, ewaluacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym dużych projektów infrastrukturalnych, miękkich, promocyjnych oraz badawczych.

Szczegółowy program szkolenia oraz dodatkowe informacje dostępne są do pobrania w formacie pdf tutaj.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na udział w szkoleniu w związku z jego rejestracją w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 606 245 499.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy