Cele ogólne:

  • Zdobycie wiedzy, narzędzi i praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia właściwej oceny i wyceny wartości technologii.
  • Zdobycie nowych kompetencji w efektywnym zarządzaniu wartością technologii.
  • Poznanie głównych czynników wpływających na wycenę technologii.
  • Opanowanie umiejętności przeprowadzenia wstępnej wyceny licencji przy wykorzystaniu metody DCF.
  • Poznanie elementów budujących wartość technologii.

 

Trener: prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

Dokumenty do pobrania: