monitor cr logo 01 na strone wwwZ dumą informujemy, że wniosek o grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 /poddziałanie 1.1.1, konkurs „Seal of Excellence”, złożony przez spółkę Monitor CR, uzyskał pozytywną ocenę NCBiR i został wybrany do dofinansowania.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 4/1.1.1/2017 od 29 września do 31 października 2017 r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wśród grantobiorców znalazła się spółka portfelowa Grupy INVESTIN – Monitor CR.

Całkowita wartość projektu netto to 4 037 451,68 PLN, a kwota przyznanego dofinansowania to 2 848 450,85 PLN.

Celem projektu jest komercjalizacja MCR Tools – innowacyjnego oprogramowania służącego do zdalnego monitoringu danych medycznych w badaniach klinicznych i skalowanie rozwiązań do krajów UE. Monitor CR zamierza wykorzystać lukę technologiczną na rynku i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania IT, które umożliwią ograniczenie kosztów i czasu poświęconego na monitoring badań klinicznych. Realizacja projektu jest przewidziana na 2 lata.

Dodatkowe informacje o spółce Monitor CR: http://monitorcr.pl//

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy