AKREDYTOWANA IOB LOGOGrupa INVESTIN dołączyła do wąskiej grupy podmiotów honorowanych w ramach systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu. Akredytacji udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego.

System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu to system opracowany dla województwa mazowieckiego będący wyrazem starań Samorządu Województwa Mazowieckiego mających na celu zapewnienie prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) skierowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Jest to jedno z nielicznych tego typu działań realizowanych z inicjatywy administracji krajowej jak i regionalnej. Jednym z założeń powołania systemu akredytacyjnego było ciągłe doskonalenie i wprowadzenie modyfikacji w odpoweidzi na potrzeby rynku mazowieckiego.

Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

Dzięki dostępowi do wysokiej jakości usług, MŚP będą mieć możliwość profesjonalnego wsparcia swoich działań prowadzących do rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Akredytacja IOB jest jednym z elementów systemu wsparcia innowacyjności na Mazowszu. Jest także w różnym stopniu wykorzystywana w projektach i konkursach RPO WM 2014-2020 m.in. w ramach:

- konkursu Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – kolejny konkurs zaplanowany jest na październik 2018 r.;
- konkursu Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (usługi świadczone przez IOB – inkubacja i akceleracja) - brak w planach nowego konkursu na rok 2018;
- projekt pozakonkursowy pt. Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji – granty dla partnerstw IOB na realizację usługi proinnowacyjnej.

Grupa INVESTIN jest obecnie jednym z jedenastu podmiotów, które mogą poszczycić się takim wyróżnieniem. Potwierdza to realizację przez Grupę INVESTIN usług na najwyższym poziomie z zachowaniem wyśrubowanych standarów. Zobacz certyfikat.

System akredytacji realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0001/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” Priorytet XI Pomoc Techniczna.

cert IOB maz

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy