SellofExcelenceEuropeanCommisionDo 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of excellence mogą starać się o wsparcie do 210 tys. zł na przygotowanie innowacyjnego projektu do wdrożenia w wymiarze europejskim.

W ramach obecnej – drugiej edycji grantów Seal of Excellence polskie firmy posiadające ten certyfikat mogą starać się o wsparcie na m.in: szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, itd. 

Łączna pula grantów wynosi 3,78 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziała różnego rodzaju ułatwienia dla wnioskodawców np.: jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości.

Certyfikat „Seal of Excellence” (tzw. pieczęć doskonałości) jest znakiem jakości przyznawanym innowacyjnym projektom, które zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania. Jednym z innowacyjnych przedsiębiorców, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie jest spółka Moniot CR – spółka portfelowa Grupy INVESTIN.

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy